Pagalbinės studijavimo priemonės
Gamalielis


Gamalielis

Naujajame Testamente – žinomas fariziejus, gerai išmanęs žydų įstatymą ir mokęs jo. Jis mokė ir apaštalą Paulių (ApD 22:3). Jis buvo įtakingas Sinedriono narys (ApD 5:34–40).