Pagalbinės studijavimo priemonės
Naujasis Testamentas
ankstesnis kitas

Naujasis Testamentas

Įkvėptų raštų rinkinys (originalas graikų kalba) apie Jėzaus Kristaus, apaštalų ir kitų Jėzaus Kristaus pasekėjų gyvenimą bei tarnystę. Naująjį Testamentą įprasta skirstyti į evangelijas, apaštalų darbus, Pauliaus laiškus, bendrus laiškus ir Apreiškimą Jonui.

Keturios evangelijos – pagal Matą, Morkų, Luką ir Joną – yra Kristaus gyvenimo aprašymai. Apaštalų darbų knyga aprašo Bažnyčios ir apaštalų istoriją, ypač Pauliaus misionieriškas keliones po Kristaus mirties. Pauliaus laiškai – tai pamokymai bažnyčios vadovams ir nariams. Kitus laiškus parašė kiti apaštalai, duodami kitų pasiūlymų pirmiesiems šventiesiems. Apreiškimo knygoje, kurią parašė apaštalas Jonas, daugiausia yra pranašystės, susijusios su paskutinėmis dienomis.