Pagalbinės studijavimo priemonės
Naujasis Testamentas


Naujasis Testamentas

Įkvėptų raštų rinkinys (originalas graikų kalba) apie Jėzaus Kristaus, apaštalų ir kitų Jėzaus Kristaus pasekėjų gyvenimą bei tarnystę. Naująjį Testamentą įprasta skirstyti į evangelijas, apaštalų darbus, Pauliaus laiškus, bendrus laiškus ir Apreiškimą Jonui.

Keturios evangelijos – pagal Matą, Morkų, Luką ir Joną – yra Kristaus gyvenimo aprašymai. Apaštalų darbų knyga aprašo Bažnyčios ir apaštalų istoriją, ypač Pauliaus misionieriškas keliones po Kristaus mirties. Pauliaus laiškai – tai pamokymai bažnyčios vadovams ir nariams. Kitus laiškus parašė kiti apaštalai, duodami kitų pasiūlymų pirmiesiems šventiesiems. Apreiškimo knygoje, kurią parašė apaštalas Jonas, daugiausia yra pranašystės, susijusios su paskutinėmis dienomis.