Pagalbinės studijavimo priemonės
Karas


Karas

Ginkluota kova ar konfliktas; kautynės su ginklais. Viešpats pateisina karą tik kaip kraštutinę savo šventųjų priemonę ginti savo šeimas, turtą, teises, privilegijas ir laisves (Al 43:9, 45–47).