Pagalbinės studijavimo priemonės
Pamokslauti, skelbti


Pamokslauti, skelbti

Pateikti žinią, padedančią geriau suprasti evangelijos principą ar doktriną.