Pagalbinės studijavimo priemonės
Pamokslauti, skelbti
ankstesnis kitas

Pamokslauti, skelbti

Pateikti žinią, padedančią geriau suprasti evangelijos principą ar doktriną.