Pagalbinės studijavimo priemonės
Aukštasis kunigas


Aukštasis kunigas

Kunigystės pareigybė. Raštuose titulas „aukštasis kunigas“ vartojamas dviem prasmėmis: 1) Melchizedeko kunigystės pareigybė; ir 2) pagal Mozės įstatymą, pirmininkaujantis Aarono kunigystės pareigūnas.

Pirmoji prasmė taikoma Jėzui Kristui, kaip didžiajam Aukštajam Kunigui. Adomas ir visi patriarchai taip pat buvo aukštieji kunigai. Šiandien trys pirmininkaujantys aukštieji kunigai sudaro Bažnyčios Prezidentūrą ir pirmininkauja visiems kitiems, turintiems kunigystę, bei bažnyčios nariams. Mūsų dienomis, esant reikalui, visoje bažnyčioje aukštaisiais kunigais papildomai įšventinami kiti verti vyrai. Aukštieji kunigai gali būti pašaukti, paskirti ir įšventinti tarnauti vyskupais (DS 68:19; 107:69–71).

Antrąja prasme, pagal Mozės įstatymą, aukštuoju kunigu buvo vadinamas Aarono kunigystės pirmininkaujantis pareigūnas. Pareigybė buvo paveldima ir perduodama per Aarono šeimos pirmagimius, o pats Aaronas buvo pirmasis Aarono tvarkos aukštasis kunigas (Iš 28; 29; Kun 8; DS 84:18).