Pagalbinės studijavimo priemonės
Įvaikinimas


Įvaikinimas

Raštai kalba apie du įvaikinimo būdus:

1. Neizraelitų kilmės asmuo tampa Abraomo šeimos ir Izraelio namų nariu per tikėjimą Jėzumi Kristumi, atgailą, krikštą panardinant ir Šventosios Dvasios gavimą (2 Nef 31:17–18; DS 84:73–74; Abr 2:6, 11).

2. Visi, priėmę gelbstinčias evangelijos apeigas, tampa Jėzaus Kristaus sūnumis ir dukromis, išlikdami paklusnūs jo įsakymams (Rom 8:15–17; Gal 3:24–29; 4:5–7; Mzj 5:7–8).