Pagalbinės studijavimo priemonės
Enosas, Jokūbo sūnus


Enosas, Jokūbo sūnus

Mormono Knygoje aprašytas nefitų pranašas ir metraščio saugotojas, kuris meldėsi, kad būtų atleistos jo nuodėmės ir gavo tai per tikėjimą Kristumi (En 1:1–8). Viešpats sudarė sandorą su Enosu, kad išneš Mormono Knygą lamanitams (En 1:15–17).

Enoso knyga

Knyga Mormono Knygoje, pasakojanti, kaip Enosas meldė Viešpatį atleidimo, meldėsi dėl savo liaudies ir dėl kitų. Viešpats jam pažadėjo, kad Mormono Knyga bus išsaugota ir ateityje bus prieinama lamanitams. Nors knygoje yra tik vienas skyrius, joje aprašytas galingas pasakojimas apie vyrą, kuris per maldą ieškojo savo Dievo, gyveno paklusdamas Dievo įsakymams ir prieš savo mirtį džiūgavo savo pažinimu apie Išpirkėją.