Pagalbinės studijavimo priemonės
Kūdikių krikštas


Kūdikių krikštas

Kūdikių ir vaikų iki atsakomybės amžiaus, tai yra 8 metų, krikštyti nereikia. Viešpats smerkia kūdikių krikštą (Mor 8:10–21). Vaikai gimsta nekalti ir be nuodėmės. Šėtonui neduota galia gundyti vaikus, kol jie nepradeda darytis atsakingi (DS 29:46–47), tad jiems nereikia atgailauti ar būti pakrikštytiems. Vaikai turi būti krikštijami nuo aštuonerių metų (DS 68:25–27).