Pagalbinės studijavimo priemonės
Bažnyčia, tikrosios ženklai


Bažnyčia, tikrosios ženklai

Jie yra Bažnyčios doktrinos ir darbai, rodantys, kad ją patvirtino Dievas, ir kad Viešpats įsteigė ją savo vaikams, idant per ją jie gautų jo palaiminimų pilnatvę. Kai kurie tikrosios bažnyčios ženklai:

Teisingas Dievybės supratimas

Pirmieji principai ir apeigos

Apreiškimas

Pranašai

Įgaliojimas, valdžia

Išeis daugiau Raštų

Bažnyčios organizacija

Misionieriškas darbas

Dvasinės dovanos

Šventyklos