Pagalbinės studijavimo priemonės
Evangelija


Evangelija

Dievo išgelbėjimo planas, padarytas įmanomu per Jėzaus Kristaus apmokėjimą. Evangelija apima amžinąsias tiesas, arba įstatymus, sandoras ir apeigas, kurių reikia žmonijai, kad vėl patektų Dievo akivaizdon. Devynioliktame amžiuje evangelijos pilnatvę Dievas sugrąžino į žemę per pranašą Džozefą Smitą.