Pagalbinės studijavimo priemonės
Sakramentas


Sakramentas

Pastarųjų Dienų Šventiesiems žodis sakramentas siejasi su apeiga, kurios metu valgoma duona ir geriamas vanduo Kristaus apmokančiajai aukai atminti. Sulaužyta duona simbolizuoja jo sudarkytą kūną; vanduo simbolizuoja kraują, kurį jis praliejo mūsų nuodėmėms apmokėti (1 Kor 11:23–25; DS 27:2). Kai verti Bažnyčios nariai priima sakramentą, jie pažada priimti Kristaus vardą, visuomet jį prisiminti ir laikytis jo įsakymų. Per šią apeigą Bažnyčios nariai atnaujina savo krikšto sandoras.

Per paskutinę vakarienę, valgydamas su Dvylika Apaštalų, Jėzus paaiškino sakramento apeigą (Mt 26:17–28; Lk 22:1–20).