Pagalbinės studijavimo priemonės
Pascha


Pascha

Paschos šventė buvo įsteigta padėti Izraelio vaikams atminti, kad naikinantis angelas praėjo pro jų namus ir išlaisvino juos iš egiptiečių (Iš 12:21–28; 13:14–15). Avinėliai be kliaudos, kurių kraujas senovėje buvo naudojamas kaip ženklas Izraeliui išgelbėti, simbolizuoja Jėzų Kristų, Dievo Avinėlį, kurio auka išpirko visą žmoniją.