Pagalbinės studijavimo priemonės
Helamanas, Helamano sūnus


Helamanas, Helamano sūnus

Pranašas ir metraščio saugotojas, aprašytas Mormono Knygoje, kuris mokė nefitų liaudį. Jis buvo Almos jaunesniojo anūkas ir tėvas Nefio, kuriam buvo suteikta galia stichijoms (Hel 5–10). Su savo sūnumi Nefiu Helamanas parašė Helamano knygą.

Helamano knyga

1–2 skyriuose aprašoma didelė politinė krizė. 3–4 skyriuose rašoma, kad Helamanui ir nefitų armijų vyriausiajam vadui Moronihui pagaliau pavyko kuriam laikui pasiekti taiką. Tačiau nepaisant šių gerų vyrų vadovavimo, žmonės darėsi vis nelabesni. 5–6 skyriuose Nefis paliko teismo krasę, kaip buvo padaręs ir jo senelis Alma, kad mokytų liaudį. Laikinai žmonės atgailavo. Tačiau 6–12 skyriuose rašoma, kad nefitų liaudis tapo nelaba. Baigiamuosiuose 13–16 skyriuose yra ypatingas aprašymas apie pranašą, vardu Samuelis Lamanitas, kuris išpranašavo Gelbėtojo gimimą ir nukryžiavimą bei ženklus, kurie pažymės šiuos įvykius.