Pagalbinės studijavimo priemonės
Gerasis Ganytojas


Gerasis Ganytojas

Jėzus Kristus yra Gerasis Ganytojas. Simboliškai jo pasekėjai yra tarsi avys, kurias Jėzus prižiūri.