Pagalbinės studijavimo priemonės
Izaokas


Izaokas

Senojo Testamento patriarchas. Jo gimimas Abraomui ir Sarai jų senatvėje buvo stebuklas (Pr 15:4–6; 17:15–21; 21:1–8). Abraomo pasiryžimas paaukoti Izaoką buvo Dievo ir jo Viengimio Sūnaus atvaizdas (JokK 4:5). Izaokas buvo Abraomo sandoros pažadų paveldėtojas (Pr 21:9–12; 1 Nef 17:40; DS 27:10).