Pagalbinės studijavimo priemonės
Piktžodžiauti, piktžodžiavimas


Piktžodžiauti, piktžodžiavimas

Nepagarbiai ar nemandagiai kalbėti apie Dievą ar šventus dalykus.

Jėzus kelis kartus žydų buvo apkaltintas piktžodžiavimu, dėl to, kad pareiškė turįs teisę atleisti nuodėmes (Mt 9:2–3; Lk 5:20–21); dėl to, kad vadino save Dievo Sūnumi (Jn 10:22–36; 19:7), ir dėl to, kad sakė, jog jie matys jį sėdintį galybės dešinėje ir ateinantį dangaus debesyse (Mt 26:64–65). Šie kaltinimai būtų buvę pagrįsti, jeigu jis iš tikrųjų nebūtų buvęs viskuo, kuo skelbėsi esąs. Netikrų liudytojų pateiktas kaltinimas teisme priešais Sinedrioną (Mt 26:59–61) buvo piktžodžiavimas prieš Dievo šventyklą. Piktžodžiavimas prieš Šventąją Dvasią, kas yra savanoriškas Kristaus išsižadėjimas, gavus tobulą pažinimą apie jį, yra neatleistina nuodėmė (Mt 12:31–32; Mk 3:28–29; DS 132:27).