Pagalbinės studijavimo priemonės
Ahabas


Ahabas

Senajame Testamente – vienas iš nelabiausių ir galingiausių šiaurinio Izraelio karalių. Jis vedė Jezabelę, Sidono princesę, per kurią Izraelyje įsigalėjo Baalo ir Astartės garbinimas (1 Kar 16:29–33; 2 Kar 3:2) bie buvo stengiamasi sunaikinti Jehovos pranašus ir garbinimą (1 Kar 18:13).