Pagalbinės studijavimo priemonės
Silpnumas


Silpnumas

Būsena, kai esame mirtingi ir stokojame sugebėjimų, stiprybės ar įgūdžių. Silpnumas yra būsena. Visi žmonės yra silpni, ir tik iš Dievo malonės jie gauna galią elgtis teisiai (JokK 4:6–7). Šis silpnumas dalinai pasireiškia per asmenines silpnybes ar ydas, kurių turi kiekvienas žmogus.