Pagalbinės studijavimo priemonės
Pranašų mokykla


Pranašų mokykla

Kirtlande, Ohajo valst. (JAV), 1832–1833 metų žiemą Viešpats įsakė Džozefui Smitui suorganizuoti mokyklą, kurios tikslas būtų mokyti brolius visko, kas susiję su evangelija ir Dievo karalyste. Iš šios mokyklos atėjo daugelis pirmųjų Bažnyčios vadovų. Kitai pranašų mokyklai, arba vyresniųjų mokyklai, Džeksono apygardoje, Misūrio valst. (JAV), vadovavo Parlis P. Pratas (DS 97:1–6). Šventiesiems atvykus į Vakarus, tokios mokyklos dar kurį laiką veikė, tačiau netrukus buvo panaikintos. Mūsų dienomis evangelijos mokymas vykdomas namuose, kunigystės kvorumuose ir įvairiose pagalbinėse organizacijose bei per Bažnyčios mokyklas, seminarijos ir instituto klases.