Pagalbinės studijavimo priemonės
Nehemijas


Nehemijas

Senajame Testamente – izraelitų didžiūnas Babilonėje (levitas arba iš Judo giminės), kuris tarnavo taurininku Artakserkso, iš kurio jis gavo karališką pavedimą atstatyti Jeruzalės sienas, rūmuose.

Nehemijo knyga

Ši knyga yra Ezros knygos tęsinys. Joje aprašyti darbo Jeruzalėje pažanga ir sunkumai po žydų sugrįžimo iš Babilonės nelaisvės. 1–7 skyriuose pasakojama apie Nehemijo pirmąjį vizitą į Jeruzalę ir miesto sienų atstatymą, nepaisant didelio pasipriešinimo. 8–10 skyriuose aprašomos religines ir socialines reformos, kurias bandė įdiegti Nehemijas. 11–13 skyriuose pateiktas vertų žmonių vardų sąrašas ir sienos pašventimo aprašymas. 13 skyriaus 4–31 eilutėse aprašytas Nehemijo antrasis apsilankymas Jeruzalėje po dvylikos nebuvimo joje metų.