Pagalbinės studijavimo priemonės
Andriejus


Andriejus

Naujajame Testamente – Simono Petro brolis ir vienas iš Dvylikos Apaštalų, kurį Jėzus pašaukė savo mirtingosios tarnystės metu (Mt 4:18–19; Mk 1:16–18, 29).