Pagalbinės studijavimo priemonės
Paulius


Paulius

Naujajame Testamente – apaštalas. Pauliaus hebrajiškas vardas buvo Saulius, ir jis vadinosi šiuo vardu iki savo misijos pas kitataučius pradžios. Iš pradžių jis persekiojo Bažnyčią, bet buvo atverstas į jos tiesą po to, kai pamatė Jėzaus Kristaus regėjimą. Paulius atliko tris pagrindines misionieriškas keliones ir parašė daug laiškų šventiesiems. Keturiolika iš šių laiškų šiandien yra Naujajame Testamente. Galiausiai Paulius buvo nugabentas į Romą kaip kalinys ir nužudytas, turbūt 65 metų po Kristaus gim. pavasarį.