Pagalbinės studijavimo priemonės
Nuplauti, nuplautas, apiplovimai


Nuplauti, nuplautas, apiplovimai

Padaryti švarų fiziškai ar dvasiškai. Dvasine prasme tai reiškia, kad per Jėzaus Kristaus apmokančiąją auką atgailaujantis asmuo gali būti apvalytas nuo nuodėmių ir jų pasekmių. Tam tikri apiplovimai, kuriuos atlieka deramą kunigystės įgaliojimą turintys žmonės, yra šventos apeigos.