Pagalbinės studijavimo priemonės
Samuelis, Senojo Testamento pranašas


Samuelis, Senojo Testamento pranašas

Elkanos ir Onos sūnus Samuelis gimė kaip atsakas į jo motinos maldas, (1 Sam 1). Vaikystėje jis buvo atiduotas palapinės Šilojuje aukštojo kunigo Elio globon (1 Sam 2:11; 3:1). Viešpats pašaukė Samuelį ankstyvame amžiuje tapti pranašu (1 Sam 3). Po Elio mirties Samuelis tapo didžiu Izraelio pranašu ir teisėju ir atkūrė įstatymą, tvarką bei reguliarų religinį garbinimą krašte (1 Sam 4:15–18; 7:3–17).

1 Sam 28:5–20 aprašyta, kaip Endoro burtininkė, karaliui Sauliui reikalaujant, iššaukė Samuelį iš mirusiųjų. Tai negalėjo būti regėjimas iš Dievo, kadangi ragana ar kitas dvasių iššaukėjas negali paveikti pranašo, kad šis pasirodytų pagal tokio iššaukėjo reikalavimą (1 Sam 28:20; 31:1–4).

1 ir 2 Samuelio knygos

Kai kuriose Biblijose 1 Samuelio ir 2 Samuelio knygos yra viena knyga. Kitose jos yra dvi knygos. Knygos apima maždaug 130 metų laikotarpį nuo Samuelio gimimo iki beveik pat karaliaus Dovydo mirties.

1 Samuelio knyga

1–4 skyriuose aprašoma, kad Viešpats prakeikė ir nubaudė Elio šeimą ir pašaukė Samuelį, kaip aukštąjį kunigą ir teisėją. 4–6 skyriuose pasakojama, kaip sandoros skrynia papuolė į filistinų rankas. 7–8 skyriuose užrašyti Samuelio įspėjimai dėl netikrų dievų ir nelabo karaliaus. 9–15 skyriuose aprašytas Sauliaus karūnavimas ir jo karaliavimas. 16–31 skyriuose aprašyta Dovydo istorija ir kaip jis įgavo galią – Samuelis patepė Dovydą, kuris vėliau nužudė Galijotą. Saulius nekentė Dovydo, bet Dovydas atsisakė nužudyti Saulių, nors turėjo galimybę tai padaryti.

2 Samuelio knyga

Knygoje smulkiai aprašytas Dovydo, kaip Judo ir galiausiai viso Izraelio karaliaus, valdymas. 1–4 skyriuose parodyta ilga Dovydo pasekėjų ir Sauliaus pasekėjų kova po to, kai Dovydas buvo karūnuotas Jude. 5–10 skyriuose aprašyta, kaip Dovydas įsigali daugelyje žemių. 11–21 skyriuose parodomas Dovydo dvasinės stiprybės nuosmukis dėl jo nuodėmių ir maišto jo paties šeimoje. 22–24 skyriuose aprašomos Dovydo pastangos susitaikyti su Viešpačiu.