Pagalbinės studijavimo priemonės
Lotas


Lotas

Senajame Testamente – Harano sūnus ir Abraomo sūnėnas (Pr 11:27, 31; Abr 2:4). Haranas mirė nuo bado Ūre (Abr 2:1). Lotas paliko Ūrą su Abraomu ir Sara ir keliavo su jais į Kanaaną (Pr 12:4–5). Lotas pasirinko gyventi Sodomoje. Viešpats siuntė pasiuntinius įspėti Lotą, kad bėgtų iš Sodomos prieš Viešpačiui ją sunaikinant dėl žmonių nelabumo (Pr 13:8–13; 19:1, 13, 15); tačiau Loto žmona pažvelgė atgal į sunaikinimą ir pavirto druskos stulpu (Pr 19:26). Lotas minimas ir Naujajame Testamente (Lk 17:29; 2 Pt 2:6–7). Jo gyvenimas po atsiskyrimo nuo Abraomo aprašytas Pr 13, 14 ir 19 skyriuose.