Pagalbinės studijavimo priemonės
Kalebas
ankstesnis kitas

Kalebas

Vienas iš tų, kuriuos Mozė siuntė išžvalgyti Kanaano žemės antraisiais metais po Išėjimo. Vien tik jis ir Jozuė atnešė tikrą pranešimą apie žemę (Sk 13:6, 30; 14:6–38). Iš visų, išėjusių iš Egipto, tik jie išliko po keturiasdešimties metų tyruose (Sk 26:65; 32:12; PakĮst 1:36) ir įžengė į Kanaaną (Joz 14:6–14; 15:13–19).