Pagalbinės studijavimo priemonės
Kalebas


Kalebas

Vienas iš tų, kuriuos Mozė siuntė išžvalgyti Kanaano žemės antraisiais metais po Išėjimo. Vien tik jis ir Jozuė atnešė tikrą pranešimą apie žemę (Sk 13:6, 30; 14:6–38). Iš visų, išėjusių iš Egipto, tik jie išliko po keturiasdešimties metų tyruose (Sk 26:65; 32:12; PakĮst 1:36) ir įžengė į Kanaaną (Joz 14:6–14; 15:13–19).