Pagalbinės studijavimo priemonės
Išpažinti, išpažinimas


Išpažinti, išpažinimas

Raštuose žodis išpažinti vartojamas mažiausiai dviem prasmėmis. Viena prasme, išpažinti reiškia pareikšti savo tikėjimą kažkuo, pavyzdžiui išpažinti, kad Jėzus yra Kristus (Mt 10:32; Rom 10:9; 1 Jn 4:1–3; DS 88:104).

Kita prasme, išpažinti reiškia pripažinti savo kaltę, pavyzdžiui, išpažįstant nuodėmes. Visi žmonės privalo išpažinti visas savo nuodėmes Viešpačiui ir gauti jo atleidimą (DS 58:42–43). Kai tai būtina, nuodėmes reikia išpažinti asmeniui ar asmenims, prieš kuriuos nusidėta. Rimtas nuodėmes reikia išpažinti bažnyčios pareigūnui (dažniausiai vyskupui).