Pagalbinės studijavimo priemonės
Liberčio kalėjimas, Misūrio valst. (JAV)


Liberčio kalėjimas, Misūrio valst. (JAV)

Nedidelis kalėjimas, kuriame Pranašas Džozefas Smitas ir kiti buvo neteisingai kalinami nuo 1838 m. lapkričio iki 1839 m. balandžio. Šiomis sunkiomis sąlygomis Džozefas gavo keletą apreiškimų, pranašavo ir buvo įkvėptas parašyti šventiesiems svarbų laišką, kurio ištraukos yra DS 121–123 skyriuose.