Pagalbinės studijavimo priemonės
Uola, akmuo


Uola, akmuo

Perkeltine prasme reiškia Jėzų Kristų ir jo evangeliją, kurie yra tvirtas pamatas ir atrama (DS 11:24; 33:12–13). Uola, akmuo taip pat gali reikšti apreiškimą, per kurį Dievas apreiškia savo evangeliją žmonėms (Mt 16:15–18).