Pagalbinės studijavimo priemonės
Viešpats


Viešpats

Dievo Tėvo ir Gelbėtojo Jėzaus Kristaus didžiai pagarbus ir garbingas titulas. Šis titulas reiškia, jog jie yra aukščiausi ir mylintys savo kūrinių valdovai.