Pagalbinės studijavimo priemonės
Viešpats
ankstesnis kitas

Viešpats

Dievo Tėvo ir Gelbėtojo Jėzaus Kristaus didžiai pagarbus ir garbingas titulas. Šis titulas reiškia, jog jie yra aukščiausi ir mylintys savo kūrinių valdovai.