Pagalbinės studijavimo priemonės
Sandora


Sandora

Sutartis tarp Dievo ir žmogaus, bet jie nėra lygios sutarties šalys. Sandoros sąlygas pateikia Dievas, o žmonės sutinka daryti tai, ką jis prašo juos daryti. Tada Dievas pažada žmonėms tam tikrus palaiminimus už jų paklusnumą.

Sandora priimami principai ir apeigos. Bažnyčios nariai, kurie sudaro tokias sandoras, pažada gerbti jas. Pavyzdžiui, krikšto metu nariai sudaro sandoras su Viešpačiu ir po to, priimdami sakramentą, atnaujina tas sandoras. Šventykloje jie sudaro tolimesnes sandoras. Viešpaties žmonės yra sandoros žmonės ir didžiai laiminami, kai laikosi savo sandorų su Viešpačiu.