Pagalbinės studijavimo priemonės
Pašaukimas ir išrinkimas


Pašaukimas ir išrinkimas

Teisūs Kristaus pasekėjai gali būti priskaičiuoti prie išrinktųjų, kuriems užtikrinamas išaukštinimas. Šis pašaukimas ir išrinkimas prasideda nuo atgailos ir krikšto. Jis tampa užbaigtu, kai jie „veržiasi pirmyn, sotindamiesi Kristaus žodžiu, ir ištveria iki galo“ (2 Nef 31:19–20). Šis procesas Raštuose vadinamas savo pašaukimo ir išrinkimo užtikrinimu (2 Pt 1:4–11; DS 131:5–6).