Pagalbinės studijavimo priemonės
Genealogija


Genealogija

Aprašas, rodantis šeimos kilmės linijas. Tais atvejais, kai kunigystės pareigybės ar tam tikri palaiminimai buvo skirti tik tam tikrai šeimai buvo labai svarbios rašytinės genealogijos (Pr 5; 10; 25; 46; 1 Met 1–9; Ezr 2:61–62; Neh 7:63–64; Mt 1:1–17; Lk 3:23–38; 1 Nef 3:1–4; 5:14–19; Jar 1:1–2). Pagal mūsų dienomis atkurtos bažnyčios mokymą, nariai ir toliau tyrinėja savo šeimos kilmės linijas, iš dalies tam, kad teisingai nustatytų mirusius protėvius, idant galėtų atlikti gelbstinčias apeigas savo protėvių labui. Šios apeigos galioja tiems mirusiesiems, kurie priima Jėzaus Kristaus evangeliją dvasiniame pasaulyje (DS 127, 128).