Pagalbinės studijavimo priemonės
Dovanos, Dvasios


Dovanos, Dvasios

Ypatingi dvasiniai palaiminimai, Viešpaties duodami vertiems asmenims jų pačių labui ir kad jie galėtų juos naudoti kitiems laiminti. Dvasios dovanų apibūdinimo ieškokite DS 46:11–33; 1 Kor 12:1–12; Mor 10:8–18.