Pagalbinės studijavimo priemonės
Romiečiams, laiškas


Romiečiams, laiškas

Naujajame Testamente – laiškas, kurį Paulius parašė Romos šventiesiems. Jis planavo aplankyti Jeruzalę, kas, be abejonės, buvo pavojinga. Jei išliktų gyvas, po to jis tikėjosi aplankyti Romą. Laiškas iš dalies buvo skirtas paruošti Bažnyčią Romoje jo atvykimui. Laiškas taip pat gali būti laikomas pareiškimu apie kai kurias doktrinas, dėl kurių vyko ginčai ir kurias dabar Paulius laikė galutinai patvirtintomis.

1 skyriuje yra Pauliaus sveikinimai romiečiams. 2–11 skyriuose yra keletas pareiškimų dėl tikėjimo, darbų ir malonės doktrinų. 12–16 skyriuose yra praktiniai mokymai apie meilę, pareigas ir šventumą.