Pagalbinės studijavimo priemonės
Ezechielis


Ezechielis

Pranašas, parašęs Senojo Testamento Ezechielio knygą. Jis buvo kunigas iš Cadoko šeimos ir vienas iš belaisvių žydų, kuriuos išsivarė Nebukadnecaras. Jis apsigyveno su žydų tremtiniais Babilonėje ir pranašavo dvidešimt dvejus metus, nuo 592 iki 570 m. pr. Kristaus gim.

Ezechielio knyga

Ezechielio knygą galima suskirstyti į keturias dalis. 1–3 skyriuose pasakojama apie Dievo regėjimą ir Ezechielio pašaukimą tarnauti; 4–24 skyriuose kalbama apie teismus Jeruzalei ir kodėl jie buvo siųsti; 25–32 skyriuose skelbiami teismai tautoms; ir 33–48 skyriuose aprašomi regėjimai apie paskutiniųjų dienų Izraelį.