Pagalbinės studijavimo priemonės
Alfa ir Omega


Alfa ir Omega

Alfa yra pirmoji graikų alfabeto raidė; omega yra paskutinioji. Šios raidės taip pat yra vardai, duoti Jėzui Kristui, ir naudojamos kaip simboliai, rodantys, kad Kristus yra visos kūrinijos ir pradžia, ir pabaiga (Apr 1:8; DS 19:1).