Pagalbinės studijavimo priemonės
Izmaelis, Abraomo sūnus


Izmaelis, Abraomo sūnus

Senajame Testamente – Abraomo ir Hagaros, Saros tarnaitės egiptietės, sūnus (Pr 16:11–16). Viešpats ir Abraomui, ir Hagarai pažadėjo, kad Izmaelis taps didelės tautos tėvu (Pr 21:8–21).