Pagalbinės studijavimo priemonės
Atgailauti, atgaila


Atgailauti, atgaila

Proto ir širdies pokytis, atnešantis naują požiūrį į Dievą, save ir gyvenimą apskritai. Atgaila reiškia, kad asmuo nusigręžia nuo pikta ir atgręžia savo širdį ir valią į Dievą, paklusdamas Dievo įsakymams ir norams bei palikdamas nuodėmę. Tikra atgaila ateina iš meilės Dievui ir nuoširdaus troškimo paklusti jo įsakymams. Visi veiksnūs asmenys yra nusidėję ir turi atgailauti, kad galėtų žengti išgelbėjimo link. Tik per Jėzaus Kristaus apmokėjimą mūsų atgaila gali tapti efektyvi ir priimtina Dievui.