Pagalbinės studijavimo priemonės
Šviesa, Kristaus šviesa


Šviesa, Kristaus šviesa

Dieviška energija, galia ar įtaka, sklindanti iš Dievo per Kristų ir viskam teikianti gyvenimą bei šviesą. Ji yra įstatymas, kuriuo valdoma viskas danguje ir žemėje (DS 88:6–13). Ji taip pat padeda žmonėms suprasti evangelijos tiesas ir pastatyti juos ant evangelijos kelio, vedančio į išgelbėjimą (Jn 3:19–21; 12:46; Al 26:15; 32:35; DS 93:28–29, 31–32, 40, 42).

Kristaus šviesos nederėtų painioti su Šventąja Dvasia. Kristaus šviesa nėra asmuo. Tai yra įtaka, sklindanti iš Dievo ir ruošianti asmenį priimti Šventąją Dvasią. Tai yra įtaka, skatinanti visus žmones daryti gera (Jn 1:9; DS 84:46–47).

Viena iš Kristaus šviesos apraiškų yra sąžinė, kuri padeda žmogui pasirinkti tarp to, kas teisinga ir to, kas neteisinga (Mor 7:16). Kai žmonės daugiau sužino apie evangeliją, jų sąžinė tampa jautresnė (Mor 7:12–19). Žmonės, kurie įsiklauso į Kristaus šviesą, atvedami prie Jėzaus Kristaus evangelijos (DS 84:46–48).