Pagalbinės studijavimo priemonės
Jetras


Jetras

Senojo Testamento didikas ir Midjano kunigas, suteikęs Mozei namus, šiam pabėgus iš Egipto. Jo kitas vardas buvo Reuelis (Iš 2:18). Vėliau Mozė vedė Jetro dukterį Ciporą (Iš 3:1; 4:18; 18:1–12). Jetras pamokė Mozę perduoti dalį savo įgaliojimų kitiems (Iš 18:13–27). Iš Jetro Mozė gavo Melchizedeko kunigystę (DS 84:6–7).