Pagalbinės studijavimo priemonės
Titui, laiškas


Titui, laiškas

Laikinai išlaisvintas iš romėnų įkalinimo Paulius parašė laišką Titui, esančiam Kretoje. Laiške daugiausia aptarinėjami klausimai, susiję su Bažnyčios vidaus drausme ir organizacija.

1 skyriuje yra Pauliaus sveikinimai, taip pat nurodymai ir bendri reikalavimai vyskupams. 2–3 skyriuose yra bendri mokymai bei asmeniniai nurodymai Titui, kaip elgtis su įvairiomis grupėmis Kretos Bažnyčioje. Paulius ragino šventuosius įveikti iškrypimą, būti rimtiems ir ištikimiems bei palaikyti gerus darbus.