Pagalbinės studijavimo priemonės
Herodas


Herodas

Judo valdovas Jėzaus Kristaus laikais. Jo šeima suvaidino svarbų vaidmenį daugelyje Naujojo Testamento įvykių. Žiūrėkite pridėtą schemą:

Paveikslėlis
diagram of the family of Herod

Herodas, karalius (Mt 2:3)

Iš Mariamnės, Makabėjų princesės

Iš Mariamnės, aukštojo kunigo Simono dukters

Iš Maltesės Samarietės

Iš Kleopatros

Aristobulas

Herodas Pilypas (Mt 14:3; Mk 6:17)

Herodas Antipas, tetrarchas (Mt 14:1; Lk 9:7; Mk 6:14 vadinamas karaliumi Herodu)

Archelajas (Mt 2:22)

Pilypas, Iturėjos tetrarchas (Lk 3:1)

Herodas Agripa I (ApD 12:1–23)

Herodija (Mt 14:3; Mk 6:17)

Herodas Agripa II (ApD 25:13)

Berenikė (ApD 25:13)

Druzila, Felikso žmona (ApD 24:24)