Pagalbinės studijavimo priemonės
Morkus


Morkus

Naujajame Testamente – Jonas Morkus buvo Jeruzalėje gyvenusios Marijos sūnus (ApD 12:12); jis taip pat galėjo būti Barnabo pusbrolis (ar sūnėnas) (Kol 4:10). Su Pauliumi ir Barnabu jis išvyko iš Jeruzalės į jų pirmąją misionierišką kelionę ir paliko juos Pergėje (ApD 12:25; 13:5, 13). Vėliau jis lydėjo Barnabą į Kiprą (ApD 15:37–39). Jis buvo su Pauliumi Romoje (Kol 4:10; Flm 1:24) ir su Petru Babilonėje (turbūt Romoje) (1 Pt 5:13). Galiausiai jis buvo su Timotiejumi Efeze (2 Tim 4:11).

Evangelija pagal Morkų

Antra knyga Naujajame Testamente. Gali būti, kad Evangelija pagal Morkų parašyta Petro nurodymu. Morkaus tikslas – pavaizduoti Viešpatį kaip Dievo Sūnų, gyvenantį ir veikiantį tarp žmonių. Morkus karštai ir nuolankiai aprašo įspūdį, kurį Jėzus padarė pašaliniams stebėtojams. Tradiciškai manoma, kad po Petro mirties Morkus aplankė Egiptą, suorganizavo bažnyčią Aleksandrijoje ir mirė kankinio mirtimi.

Skyrių apžvalgų ieškokite temoje „Evangelijos