Pagalbinės studijavimo priemonės
Amosas


Amosas

Senajame Testamente – pranašas, pranašavęs maždaug nuo 792 iki 740 m. prieš Kristaus gim. Judo karaliaus Uzijo ir Izraelio karaliaus Jeroboamo dienomis.

Amoso knyga

 – Senojo Testamento knyga. Daugelis Amoso pranašysčių įspėja Izraelį ir jo kaimynines tautas, kad sugrįžtų į teisumą.

1–5 skyriuose Izraelis ir jo kaimyninės tautos šaukiamos į atgailą. 3 skyriuje aiškinama, kad Viešpats apreiškia savo paslaptis pranašams ir kad dėl prasižengimo Izraelį sunaikins priešininkas. 6–8 skyriuose daug metų prieš asirų įsiveržimą pranašaujama apie Izraelio žlugimą. 9 skyriuje pranašaujama, kad Izraelis bus sugrąžintas į savo žemę.