Pagalbinės studijavimo priemonės
Kalba


Kalba

Parašyti ar pasakyti žodžiai, sudėti drauge tam tikra tvarka, kad perduotų informaciją, mintis ir idėjas. Tai, kaip mes kalbame, parodo mūsų jausmus Dievui ir kitiems žmonėms. Per antrąjį Jėzaus Kristaus atėjimą, Viešpats duos visai žmonijai tyrą kalbą (Sof 3:8–9).