Pagalbinės studijavimo priemonės
Melchizedeko kunigystė


Melchizedeko kunigystė

Melchizedeko kunigystė yra aukštesnioji arba vyresnioji kunigystė; Aarono kunigystė yra žemesnioji kunigystė. Melchizedeko kunigystė apima Bažnyčios dvasinių palaiminimų raktus. Per aukštesniosios kunigystės apeigas dieviškumo galia apsireiškia žmonėms (DS 84:18–25; 107:18–21).

Dievas pirmiausiai apreiškė šią aukštesniąją kunigystę Adomui. Kiekvieno evangelijos laikotarpio patriarchai ir pranašai turėjo šią valdžią (DS 84:6–17). Iš pradžių ji buvo vadinama šventąja kunigyste pagal Dievo Sūnaus Tvarką. Vėliau ji pavadinta Melchizedeko kunigyste (DS 107:2–4).

Kai Izraelio vaikai nepajėgė gyventi pagal Melchizedeko kunigystės privilegijas ir sandoras, Viešpats atsiėmė aukštesnįjį įstatymą ir davė jiems žemesniąją kunigystę bei žemesnįjį įstatymą (DS 84:23–26). Pastarieji vadinami Aarono kunigyste ir Mozės įstatymu. Atėjęs į žemę Jėzus sugrąžino Melchizedeko kunigystę žydams ir pradėjo tarp jų statyti Bažnyčią. Tačiau kunigystė ir Bažnyčia buvo vėl prarastos dėl atsimetimo. Vėliau tai buvo sugrąžinta per Džozefą Smitą jaunesnįjį (DS 27:12–13; 128:20; DžS–I 1:73).

Melchizedeko kunigystė apima vyresniojo, aukštojo kunigo, patriarcho, Septyniasdešimties nario ir apaštalo pareigybes (DS 107). Melchizedeko kunigystė visada bus Dievo karalystės žemėje dalis.

Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios Prezidentas yra aukštosios, arba Melchizedeko, kunigystės prezidentas ir turi visus Dievo karalystės žemėje raktus. Vienu metu Prezidento pašaukimą turi tik vienas žmogus, ir jis yra vienintelis žmogus žemėje, įgaliotas naudotis visais kunigystės raktais (DS 107:64–67; DS 132:7).