Pagalbinės studijavimo priemonės
Brangusis Perlas
ankstesnis kitas

Brangusis Perlas

Dievo karalystę žemėje galima palyginti su „brangiuoju perlu“ (Mt 13:45–46).

Brangusis Perlas taip pat yra pavadinimas, kuriuo pavadinta viena iš keturių Raštų knygų, vadinamų Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios patvirtintais Raštais. Pirmasis Brangiojo Perlo leidimas išleistas 1851 metais. Jame buvo kai kuri medžiaga, kuri dabar yra Doktrinoje ir Sandorose. Po 1902 metų išleistuose leidimuose yra: 1) ištraukos iš Džozefo Smito vertimo Pradžios knygos, vadinamos Mozės knyga, ir Džozefo Smito vertimo Mato 24 skyriaus, vadinamo Džozefas Smitas–Mato; 2) kai kurių egiptietiškų papirusų, kuriuos jis gavo 1835 metais, Džozefo Smito vertimas, vadinamas Abraomo knyga; 3) ištrauka iš Bažnyčios istorijos, kurią Džozefas Smitas parašė 1838 metais, vadinama Džozefas Smitas–Istorija; ir 4) Tikėjimo Teiginiai – trylika tikėjimo ir doktrinos teiginių.