Pagalbinės studijavimo priemonės
Dievo žodis


Dievo žodis

Nurodymai, įsakymai ar žinia iš Dievo. Dievo vaikai jo žodį gali gauti tiesiogiai apreiškimu per Dvasią arba per jo išrinktus tarnus (DS 1:38).