Pagalbinės studijavimo priemonės
Apaštalas
ankstesnis kitas

Apaštalas

Graikų kalba žodis apaštalas reiškia „siųstasis“. Tai titulas, kuriuo Jėzus pavadino Dvylika, kuriuos jis išsirinko ir įšventino, kad būtų jo artimiausi mokiniai ir padėjėjai jo žemiškosios tarnystės metu (Lk 6:13; Jn 15:16). Jis siuntė juos, kad jam atstovautų ir tarnautų vietoje jo po jo pakilimo į dangų. Tiek senovėje, tiek ir šių dienų atkurtos bažnyčios Dvylikos Apaštalų Kvorume, apaštalas yra ypatingas Jėzaus Kristaus liudytojas visame pasaulyje, kad liudytų apie jo dieviškumą ir prikėlimą iš mirusiųjų (ApD 1:22; DS 107:23).

Apaštalų išrinkimas

Apaštalus išsirenka Viešpats (Jn 6:70; 15:16).